Grensesnitt

For å tilby funksjonalitet til flest mulig bruksscenarier, er tjenestene tilgjengelige på forskjellige grensesnitt og formater. Følgende grensesnitt tilbys:

  • Et REST-basert grensesnitt for utlisting og detaljert oppslag på fag og læreplaner
  • Et XML/SOAP-grensesnitt for søk og detaljert oppslag på fag og læreplaner
  • Et OData-grensesnitt for søk på fag og læreplaner

results matching ""

    No results matching ""