OData og programområder

For å spørre etter programområder, oppgir du URL’en http://data.udir.no/kl06/odata/Programområde.

Filtreringsmulighetene er de samme som for fagkoder

OData og utdanningsprogram

For å spørre etter utdanningsprogram, oppgir du URL’en http://data.udir.no/kl06/odata/Utdanningsprogram.

Filtreringsmulighetene er de samme som for fagkoder

OData og merknader

For å spørre etter merknader, oppgir du URL’en http://data.udir.no/kl06/odata/Merknad.

Filtreringsmulighetene er de samme som for fagkoder

OData og merkelapper

For å spørre etter merkelapper, oppgir du URL’en http://data.udir.no/kl06/odata/Merkelapp.

Filtreringsmulighetene er de samme som for fagkoder

OData og kompetansemål

For å spørre etter kompetansemål, oppgir du URL’en http://data.udir.no/kl06/odata/Kompetansemål.

Filtreringsmulighetene er de samme som for fagkoder

OData og fagkategori

For å spørre etter fagområde, oppgir du URL’en http://data.udir.no/kl06/odata/Fagkategori.

Filtreringsmulighetene er de samme som for fagkoder

OData og fagområde

For å spørre etter fagområde, oppgir du URL’en http://data.udir.no/kl06/odata/Fagområde.

Filtreringsmulighetene er de samme som for fagkoder

OData og årstrinn

For å spørre etter årstrinn, oppgir du URL’en http://data.udir.no/kl06/odata/Årstrinn.

Filtreringsmulighetene er de samme som for fagkoder.

OData og hjelpedata

For å spørre etter hjelpedata, oppgir du URL’en http://data.udir.no/kl06/odata/Hjelpedata.

Filtreringsmulighetene er de samme som for fagkoder.

OData og kompetansemålsett

For å spørre etter kompetansemålsett, oppgir du URL’en http://data.udir.no/kl06/odata/Kompetansemålsett.

Filtreringsmulighetene er de samme som for fagkoder.

OData og programfag

For å spørre etter programfag, oppgir du URL’en http://data.udir.no/kl06/odata/Programfag.

Filtreringsmulighetene er de samme som for fagkoder.

OData og hovedområde

For å spørre etter hovedområde, oppgir du URL’en http://data.udir.no/kl06/odata/Hovedområde.

Filtreringsmulighetene er de samme som for fagkoder.

OData og karakterer

For å spørre etter karakterer, oppgir du URL’en http://data.udir.no/kl06/odata/Karakter.

Filtreringsmulighetene er de samme som for fagkoder.

OData og eksamensform

For å spørre etter karakterer, oppgir du URL’en http://data.udir.no/kl06/odata/Eksamensform.

Filtreringsmulighetene er de samme som for fagkoder.

OData og eksamensordning

For å spørre etter karakterer, oppgir du URL’en http://data.udir.no/kl06/odata/Eksamensordning.

Filtreringsmulighetene er de samme som for fagkoder.

OData og trekkordning

For å spørre etter karakterer, oppgir du URL’en http://data.udir.no/kl06/odata/Trekkordning.

Filtreringsmulighetene er de samme som for fagkoder.

OData og vurderingsuttrykk

For å spørre etter karakterer, oppgir du URL’en http://data.udir.no/kl06/odata/Vurderingsuttrykk.

Filtreringsmulighetene er de samme som for fagkoder.

results matching ""

    No results matching ""