Webtjenester

Definisjon av elementer

Hva som ligger i kontrakten for de ulike elementtypene kan en finne her: http://data.udir.no/kl06/soap?wsdl

results matching ""

    No results matching ""