Hente ut endringer etter dato

Noen ganger vil man hente ut alle data fra KL06 som er endret etter en dato.

C#

SOAP

public async Task HentAlleLæreplanerEndretEtterDato(DateTime dato)
    {
      var client = new GrepSoapClient();
      // Setter sist endret for å hente ut alle endringer etter denne datao
      var læreplaner = await client.FinnPlanerAsync(new laereplansoekrequest {sistendret = dato} ); 

      if (læreplaner.treff.Any() == false)
      {
        Debug.WriteLine("Ingen endringer siden " + dato.ToShortDateString());
      }

      foreach (var laereplansoekeresultat in læreplaner.treff)
      {
        var læreplan =
          client.HentPlanFraKode(new hentlaereplanfrakoderequest { Kode = laereplansoekeresultat.kode });
        Debug.WriteLine(læreplan.kode + " " + læreplan.tittel.First(t => t.spraak == "default").verdi);
      }
    }

Rest

public async Task HentAlleLæreplanerEndretEtterDato(DateTime dato)
    {
      var client = new HttpClient();

      var læreplaner = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(await client.GetStringAsync("http://data.udir.no/kl06/Odata/Læreplan?$format=json&$filter=SistEndret gt datetime'" + dato.ToString("s") +"'"));
      foreach (var læreplanInfo in læreplaner.d.results)
      {
        string urlData = læreplanInfo.UrlData;
        laereplan læreplan = JsonConvert.DeserializeObject<laereplan>(await client.GetStringAsync(urlData));
        Debug.WriteLine(læreplan.kode + " " + læreplan.tittel.First(t => t.spraak == "default").verdi);
      }

Javascript

Rest

Dette eksempelet bruker JQuery.

var hentSpesifikkLæreplan = function (url) {
    hent(url).then(function(læreplan) {
      console.log(_.find(læreplan.tittel, function(tittel) {
        return tittel.noekkel == 'default';
      }).verdi);
    }, function(feil) {
      console.log(feil);
    });
  }

  var hentLæreplanlisteEndretEtterDato = function (dato) {
    return hent("http://data.udir.no/kl06/Odata/Læreplan?$format=json&$filter=SistEndret gt datetime'" + dato + "'");
  };


  var traverserLæreplanerEndretEtterDato = function (dato) {
    hentLæreplanlisteEndretEtterDato(dato).then(function (læreplaner) {
      console.log(læreplaner.d.results.length + ' læreplaner endret etter ' + dato);
      for (var i = 0; i < læreplaner.d.results.length; i++) {
        hentSpesifikkLæreplan(læreplaner.d.results[i]['UrlData']);
      }
    });
  }

results matching ""

  No results matching ""