Liste over siste publiserte endringer

En har mulighet til å hente liste over siste publiserte endringer.

http://data.udir.no/kl06/endringer vil gi en liste over de siste 100 endringene, i kronologisk rekkefølge.

http://data.udir.no/kl06/endringer?antall=5 vi gi de 5 siste endringene.

Følgende formater er støttet: XML (.xml), JSON (.json), HTML (.html)

Merk at løsningen ikke er helt fastsatt enda, og at det kan komme endringer i datainnholdet.

results matching ""

    No results matching ""