Oppbygging av hovedområde- og programfag-kapitlene slik de er fastsatt

Læreplanene blir fastsatt som papirdokumenter uten veldig streng mal for oppsett. Følgelig finnes det mange varianter av hvordan disse dokumentene er strukturert. I Grep-databasen er det laget felter og strukturer som skal fange disse ulikhetene og gjøre det mulig å behandle innholdselementene likt på tvers av læreplanene, samtidig som det skal kunne være mulig å gjenskape teksten i hver enkelt læreplan slik som den ble fastsatt. Noe av det mest komplekse er hovedområde- og beskrivelse av programfag-kapitlene, som vi fra 2016/04 kan gjenskape uten å måtte ty til "fritekstfelt" (preformaterte kapitler). Vi vil her beskrive hvordan du kan gjenskape disse kapitlene slik de ble fastsatt.

Fra versjon 2016/04

Det er i dag støtte for fire ulike varianter

 1. Læreplan med hovedområder
 2. Læreplan med hovedområder i hierarki
 3. Læreplan med hovedområder under programfag
 4. Læreplan med programfag

For læreplanvariant 1 og 2 ligger all tilhørende info i hovedomraade-kapittel i KL06

 • Riktig overskrift ligger alltid inne basert på læreplanvariant
 • Fritekstfeltet skal benyttes i de tilfellene dette er tilgjengelig
 • Om det ikke finnes fritekst, skal kun overordnede hovedområder listes ut med tittel og beskrivelse

Eksempler fra KL06:

Eksempelkode:

@if (Model.HovedområdeKapittel != null && (string.IsNullOrEmpty(Model.HovedområdeKapittel.HovedområdeFritekst) == false || Model.HovedområdeKapittel.Hovedområder.Any() == true)) { <h2> @if (string.IsNullOrEmpty(Model.HovedområdeKapittel.HovedområdeOverskrift)) { @Html.Raw(oversettelsermangler) } else { @Html.Raw(Model.HovedområdeKapittel.HovedområdeOverskrift) } </h2> if (string.IsNullOrEmpty(Model.HovedområdeKapittel.HovedområdeFritekst) == false) { @Html.Raw(Model.HovedområdeKapittel.HovedområdeFritekst) } else { foreach (var hovedområde in Model.HovedområdeKapittel.Hovedområder) { <h4> @Html.Raw(hovedområde.Tittel) </h4> @Html.Raw(@hovedområde.Beskrivelse) } } }

For læreplanvariant 3 og 4 ligger all tilhørende info i programfag-kapittel i KL06

 • Riktig overskrift ligger alltid inne basert på læreplanvariant
 • I tilfeller der det kun ligger inne programfag, uten underliggende hovedområder, listes programfagene med tittel og beskrivelse
 • I tilfeller der det finnes underliggende hovedområder skal disse listes ut under aktuelt programfag

Eksempler fra KL06:

Eksempelkode som dekker begge variantene:

@if (Model.ProgramfagKapittel != null && Model.ProgramfagKapittel.Programfag.Any() == true) { <h2> @if (string.IsNullOrEmpty(Model.ProgramfagKapittel.ProgramfagOverskrift)) { @Html.Raw(oversettelsermangler) } else { @Html.Raw(Model.ProgramfagKapittel.ProgramfagOverskrift) } </h2> foreach (var programfag in Model.ProgramfagKapittel.Programfag) { <h3> @Html.Raw(programfag.Tittel) </h3> @Html.Raw(@programfag.Beskrivelse) foreach (var hovedområde in programfag.UnderliggendeHovedområder) { <h4> @Html.Raw(hovedområde.Tittel) </h4> @Html.Raw(@hovedområde.Beskrivelse) } } }

results matching ""

  No results matching ""