Hente data

KL06 er strukturert slik at man kan hente ned en liste av minimumsinformasjon over de ulike elementene i Grep.

Formatet på disse listene er data.udir.no/kl06/{element-type} f. eks. http://data.udir.no/kl06/laereplaner Om du benytter SOAP-formatet så tilsvarer disse listene operasjonene Finn{element-type}, f eks FinnPlaner.

Hvert av resultatene i minimumsinformasjonen har et felt som heter url-data. Denne peker til endepunktet for det aktuelle elementet. Formatet på dette endepunktet er alltid data.udir.no/kl06/{kode}, f eks http://data.udir.no/kl06/MAT1-04. Referanser inne i elementet mot andre elementer vil også ha tilsvarende url-data-felt. Unntaket er feltene status og spraak hvor verdien peker direkte mot endepunktet for den aktuelle verdien.

results matching ""

    No results matching ""