OData-grensesnittet

Grep tilbyr et enkelt OData-grensesnitt for å søke etter elementer. Dette tilbys som et alternativ til det SOAP-baserte søket, i de tilfellene hvor det søket er for begrenset, eller der hvor man ikke vil benytte SOAP. OData-grensesnittet forholder seg til spesifikasjonene funnet på http://www.odata.org/.

Grunn-URL til OData-grensesnittet er http://data.udir.no/kl06/odata/.

results matching ""

    No results matching ""