Historikk

Revisjon Dato Revidert av Kommentar
0.9 25.07.2011 Stian G-E Første versjon
0.10 19.12.2012 Une Haga Lagt til merknader
0.11 19.02.2013 Une Haga Lagt til merkelapper og kompetansemål. Lagt til nye felter i læreplaner og endret og utvidet merknader. Nytt versjonsnummer 2013/02
0.12 22.04.2013 Une Haga Gjort noen endringer på baseelementnivå. Alle elementer har Status i kortvisning. Alle hovedelementer har SistEndre, utenom kompetansemål.
0.13 24.06.2013 Une Haga Lagt til dokumentasjon for utlisting av kompetansemål. Har oppdatert noen lenker som inneholdt skrivefeil el.
0.14 26.08.2013 Une Haga Lagt til dokumentasjon for versjon psi.udir.no/kl06/2013/11 av tjenesten. Har fjernet æ, ø og å fra alle navn, lagt inn mulighet for valg av språk i rest og soap, og utvidet tjenesten til å støtte spørringer på opplæringsfag. Og endret navn fra fag til fagkoder
0.15 10.02.2014 Stian G-E Versjonering av REST/Odata
0.16 27.03.2014 Une Haga Lagt til utlisting av årstrinn, uten .atom og detaljertvisning
0.17 19.01.2015 Une Haga Lagt inn detaljert visning av årstrinn
0.18 30.06.2015 Une Haga Fikset lenker fra udir.data.no til data.udir.no, og soap endepunktet satt til data.udir.no/kl06/soap over alt.
0.19 26.08.2015 Stian G-E Fjernet bruk av jsonp (data-type og callback)
0.20 21.04.2016 Stian G-E Ny versjon
0.21 14.09.2016 Une Haga Direkteoppslag på underelementer av læreplan: kompetansemålsett (KMS), hovedområde(HO) og programfag(PF), PSI-server, SparQL-endepunkt og Ontologi for grep
0.22 28.11.2018 Une Haga Ny versjon, 2018-02
0.23 31.01.2019 Une Haga Justert tilgjengelige format i "Språkvalg i Rest"

results matching ""

    No results matching ""