OData og fagkoder

For å spørre etter fagkoder, oppgir du URLen http://data.udir.no/kl06/odata/Fagkode. (merk: OData-grensesnittet skiller mellom store og små bokstaver). OData leverer som default en RSS-feed, men du har også mulighet til spesifikt å få returnert JSON.


Figur 1: Fagkoder som RSS-feed


Figur 2: Fagkoder som JSON (merk bruk av ?$format=json i URL)

På fagkoder kan du bruke følgende felter til å filtrere resultater:

Felt Beskrivelse Eksempel
Tittel Fagkodens tittel på default språk [http://data.udir.no/kl06/odata/Fagkode?$filter=startswith(Tittel,'Tverrfaglig')](http://data.udir.no/kl06/odata/Fagkode?$filter=startswith(Tittel,'Tverrfaglig')) (Returnerer alle fagkoder hvis tittel starter med “Tverrfaglig”)
Kode Fagkodens kode [http://data.udir.no/kl06/odata/Fagkode?$filter=(Kode eq 'ENG0001')](http://data.udir.no/kl06/odata/Fagkode?$filter=(Kode eq 'ENG0001'%29)
Psi Fagkodens identifikator (eller PSI i Grep) [http://data.udir.no/kl06/odata/Fagkode?$filter=(Psi eq 'uuid:59d5b28c-963b-40d4-bf41-eff7b333b424')](http://data.udir.no/kl06/odata/Fagkode?$filter=(Psi eq 'uuid:59d5b28c-963b-40d4-bf41-eff7b333b424'%29)
UrlData Url til detaljert informasjon om fagkoden for maskinell behandling [http://data.udir.no/kl06/odata/Fagkode?$filter=(Psi eq 'uuid:59d5b28c-963b-40d4-bf41-eff7b333b424')&$select=UrlData&$format=json](http://data.udir.no/kl06/odata/Fagkode?$filter=(Psi eq 'uuid:59d5b28c-963b-40d4-bf41-eff7b333b424'%29&$select=UrlData&$format=json)
SistEndret Når fagkoden sist ble oppdatert [http://data.udir.no/kl06/odata/Fagkode?$filter=(SistEndret gt datetime'2011-01-01')](http://data.udir.no/kl06/odata/Fagkode?$filter=(SistEndret gt datetime'2011-01-01'%29)
Status Status til fagkoden [http://data.udir.no/kl06/odata/Fagkode?$filter=(Status eq 'http://psi.udir.no/ontologi/status/utgaatt')](http://data.udir.no/kl06/odata/Fagkode?$filter=(Status eq 'http://psi.udir.no/ontologi/status/utgaatt'))

results matching ""

    No results matching ""