Endringer 2016/04

Generelt

Denne versjonen av KL06 inneholder en del omstruktureringer på læreplaner og noen endringer på felles elementer.

Læreplan

 • De ulike kapitlene i læreplanen har blitt gruppert sammen med de respektive overskriftene for kapittelet. Eksempelvis formaal-overskrift og formaal ligger nå som overskrift og tekst under formaal-kapittel
 • Programfag har blitt introdusert som en egen entitet for felles programfag (tidligere versjoner har bakt disse inn i hovedområder). Programfag blir referert til fra kompetansemålsettet
 • Hovedområder kan nå ha underliggende hovedområder.
 • Kompetansemålsett har endret struktur til
  • Kompetansemålsettkapittel
   • Overskrift
   • Innledning
   • Kompetansemålsett
    • Etter Årstrinn
    • Hovedområder brukt i dette kompetansemålsettet, med eventuelle alternativ tittel og beskrivelse i kontekst av det aktuelle kompetansemålsett
    • Kompetansemål brukt av kompetansemålsettet. Kompetansemålet vil ha en peker tilhoerer-hovedomraade som viser til hvilket hovedområde den tilhører

Generelt

 • Status har endret format til data.udir.no/kl06/{statuskode}, feks http://data.udir.no/kl06/status_publisert. Dette er nå en peker på status-elementet, og man kan hente mer informasjon om status (oversettelser etc)
 • Koding av språk for tekst har endret format til data.udir.no/kl06/{ISO 639-2-kode}, for eksempel http://data.udir.no/kl06/nob.
 • url-psi er fjernet
 • uri er lagt til som en nøkkel for elementer og referanser. Uri peker til ontologien for elementet
 • grep-type er lagt til som nøkkel på typen til elementet eller referansene. Dette feltet er en oppslagbar uri til ontologien for typen.
 • Det har kommet en del endringer i datagrunnlaget, beskrevet i Appendix A.

Endringer i KL06 (v. 2016/04) 14. september

Grep-APIene er utvidet med funksjonalitet vi har forespeilet tidligere, hovedsakelig for å støtte opprettelsen av et nytt endpoint (RDF/SparQL).

 • Direkteoppslag på underelementer av læreplan: kompetansemålsett (KMS), hovedområde(HO) og programfag(PF). Disse elementene har nå url-data-lenker som kan slås opp.
 • PSI-server. Alle uri- og grep-type-felt har psi.udir.no-lenker, som nå kan slås opp for mer informasjon om element eller definisjon av type.
 • SparQL-endpoint. Brukere kan nå benytte vårt SparQL-endpoint på http://data.udir.no/kl06/sparql
 • Ontologi for Grep (maskinlesbar datamodell), slik den er implementert for SparQL. Se http://psi.udir.no/ontologi/kl06

results matching ""

  No results matching ""