RDF/SPARQL-grensesnitt og ontologi

Grep tilbyr et RDF/SPARQL-grensesnitt som består av følgende komponenter:

NB: SPARQL-endepunktet kan ha nedetid eller mangle data mellom kl. 19:00 og 20:30 i forbindelse med tanking av data til Virduoso-databasen.

Disse komponentene er nærmere beskrevet nedenfor, men først noen ord om hvordan disse er tilknyttet de øvrige grensesnittene for Grep.

Ved for eksempel å lese .json-representasjonen av "Læreplan i Norsk", NOR1-05, kjenner vi igjen URLene som nevnes i oversiktene over. Se illustransjonen nedenfor:

Ontologi og URI-oppslag/PSI-adresser i kl06 kan nå brukes til å skaffe seg oversikt (for mennesker) eller brukes som API (for maskiner).

results matching ""

    No results matching ""