URL-syntaks for ontologien og PSI-oppslag

Siden det meste av kodeverket til Grep er URL-basert, kan det være nyttig å kjenne til hvordan vi har lagt opp syntaksen for disse.

URL-syntaks for ontologien:

Vi har valgt å legge ontologien for Grep (kl06) på følgende URL, og med følgende syntaks:
http://psi-udir.no/ontologi/kl06/[en_gitt_kode_for_enten_type_eller_egenskap]
Forklaring på hvert ledd:

  • psi: (published subject identifier) for å skille det fra data-elementer (som ligger under data.udir.no) og på den måten markere at det har med modellen å gjøre
  • .udir.no/ontologi/: Teoretisk kan udir.no ha sin egen, overordnede ontologi i fremtiden, men her snakker vi om
  • kl06/: som er Greps ontologi (i teorien kan andre prosjekter i Udir-domenet opprette sine egne ontologier etter formen http://psi.udir.no/ontologi/[navn_på_spesifikk_ontologi_i_udir-domenet]

URL-syntaks for oppslag på URI (psi-adresser til data-elementer):

Ontologien beskriver datamodellen, mens oppslag på URI-verdien til de enkelte dataelementene (som består av psi-adresser), gir følgende informasjon:

  • URI: etter formen http://psi.udir.no/kl06/[kode], for eksempel http://psi.udir.no/kl06/NOR1-05
  • Type: Angir hvilken type det oppslåtte elementet er (hvilken plass det har i ontologien)
  • Referanse til ulike data-format elementet kan hentes: Alltid JSON og XML, men for læreplan kan elementene i tillegg hentes som .pdf (i praksis kan disse også hentes som .doc, .docx, .rtf og "ren" .html)

Oppslag på URI

oppslag på http://psi.udir.no/kl06/NOR1-05
*

results matching ""

    No results matching ""