OData og læreplaner

For å spørre etter læreplaner, oppgir du URLen http://data.udir.no/kl06/odata/Læreplan.


Figur 3: Læreplaner levert som RSS


Figur 4: Læreplan levert som JSON

På læreplan har vi følgende felt å jobbe med:

Felt Beskrivelse Eksempel
Tittel Læreplanens tittel på fastsatt språk [http://data.udir.no/kl06/odata/Læreplan?$filter=endswith(Tittel,'engelsk')](http://data.udir.no/kl06/odata/Læreplan?$filter=endswith(Tittel,'engelsk')) (Returnerer alle læreplaner hvis tittel slutter med “engelsk”)
Kode Læreplanens kode [ http://data.udir.no/kl06/odata/Læreplan?$filter=(Kode eq 'SFS2-01')](http://data.udir.no/kl06/odata/Læreplan?$filter=(Kode eq 'SFS2-01'%29)
Psi Læreplanens identifikator (eller PSI i Grep) [http://data.udir.no/kl06/odata/Læreplan?$filter=(Psi eq 'uuid:3e9bd273-f1cd-4631-854e-1229e384938c')](http://data.udir.no/kl06/odata/Læreplan?$filter=(Psi eq 'uuid:3e9bd273-f1cd-4631-854e-1229e384938c'%29)
UrlData Url til detaljert informasjon om læreplanen for maskinell behandling [http://data.udir.no/kl06/odata/Læreplan?$filter=(Psi eq 'uuid:3e9bd273-f1cd-4631-854e-1229e384938c')&$select=UrlData&$format=json](http://data.udir.no/kl06/odata/Læreplan?$filter=(Psi eq 'uuid:3e9bd273-f1cd-4631-854e-1229e384938c'%29&$select=UrlData&$format=json)
SistEndret Når læreplanen sist ble oppdatert [http://data.udir.no/kl06/odata/Læreplan?$filter=(SistEndret gt datetime'2011-01-01')](http://data.udir.no/kl06/odata/Læreplan?$filter=(SistEndret gt datetime'2011-01-01'%29)
Status Status til læreplanen [http://data.udir.no/kl06/odata/Læreplan?$filter=(Status eq 'http://psi.udir.no/ontologi/status/utgaatt')](http://data.udir.no/kl06/odata/Læreplan?$filter=(Status eq 'http://psi.udir.no/ontologi/status/utgaatt'))

results matching ""

    No results matching ""