SOAP-grensesnittet

Grep tilbyr også et SOAP-grensesnitt. URL for endepunktet for dette grensesnittet er http://data.udir.no/kl06/soap. Det ligger en online dokumentasjon av soap-endepunktet på denne adressen ved direkte oppslag. Wsdl/kontrakten for denne tjenesten kan hentes ut på følgende URL'er: http://data.udir.no/kl06/soap?wsdl&version=v201604 og http://data.udir.no/kl06/soap?wsdl&version=v201802. Kontraktene inneholder tjenestekontrakten og alle relevante datatyper.

Tilgjengelige versjoner:

http://data.udir.no/kl06/soap?wsdl peker på versjon 201604.

Det er mulig å adressere versjonene ved å legge inn versjonsnummer i url. Henholdsvis http://data.udir.no/kl06/v201604/soap?wsdl og http://data.udir.no/kl06/v201802/soap?wsdl.

SOAP-grensesnittet tilbyr følgende metoder for å finne og hente informasjon fra Grep versjon 201604.

Metode Beskrivelse Teknisk dokumentasjon
FinnPlaner Finner læreplaner basert på søkekriterier. Se teknisk dokumentasjon for detaljer rundt parametere SOAP-grensesnitt
FinnFagkoder Finner fagkoder basert på søkekriterier. Se teknisk dokumentasjon for detaljer SOAP-grensesnitt
FinnProgramomraader Finner programområder basert på søkekriterier. Se teknisk dokumentasjon for detaljer SOAP-grensesnitt
FinnUtdanningsprogram Finner utdanningsprogram basert på søkekriterier. Se teknisk dokumentasjon for detaljer SOAP-grensesnitt
FinnMerknader Finner merknader basert på søkekriterier. Se teknisk dokumentasjon for detaljer SOAP-grensesnitt
FinnMerkelapper Finner merkelapper basert på søkekriterier. Se teknisk dokumentasjon for detaljer SOAP-grensesnitt
FinnFagomraader Finner fagområder basert på søkekriterier. Se teknisk dokumentasjon for detaljer SOAP-grensesnitt
FinnFagkategorier Finner fagkategorier basert på søkekriterier. Se teknisk dokumentasjon for detaljer SOAP-grensesnitt
FinnKompetansemaal Finner kompetansemål basert på søkekriterier. Se teknisk dokumentasjon for detaljer SOAP-grensesnitt
FinnOpplaeringsfag Finner opplæringsfag basert på søkekriterier. Se teknisk dokumentasjon for detaljer SOAP-grensesnitt
FinnAarstrinn Finner årstrinn basert på søkekriterier. Se teknisk dokumentasjon for detaljer SOAP-grensesnitt
FinnStatus Finner status basert på søkekriterier. Se teknisk dokumentasjon for detaljer SOAP-grensesnitt
FinnSpraak Finner språk basert på søkekriterier. Se teknisk dokumentasjon for detaljer SOAP-grensesnitt
FinnFagtype Finner fagtype basert på søkekriterier. Se teknisk dokumentasjon for detaljer SOAP-grensesnitt
FinnOpplaeringsnivaa Finner opplæringsnivå basert på søkekriterier. Se teknisk dokumentasjon for detaljer SOAP-grensesnitt
FinnKompetansemaalsett Finner kompetansemålsett basert på søkekriterier. Se teknisk dokumentasjon for detaljer SOAP-grensesnitt
FinnProgramfag Finner programfag basert på søkekriterier. Se teknisk dokumentasjon for detaljer SOAP-grensesnitt
FinnHovedomraade Finner hovedområde basert på søkekriterier. Se teknisk dokumentasjon for detaljer SOAP-grensesnitt
FinnKarakterer Finner karakterer basert på søkeriterier. Se teknisk dokumentasjon for detaljer SOAP-grensesnitt
HentPlanFraKode Returnerer en læreplan basert på læreplanens kode SOAP-grensesnitt
HentPlanFraPsi Returnerer en læreplan basert på læreplanens PSI (id) SOAP-grensesnitt
HentFagkodeFraKode Returnerer en fagkode basert på fagets kode SOAP-grensesnitt
HentFagkodeFraPsi Returnerer en fagkode basert på fagets PSI (id) SOAP-grensesnitt
HentProgramomraadeFraKode Returnerer et programområde basert på programområdets kode SOAP-grensesnitt
HentProgramomraadeFraPsi Returnerer et programområde basert på programområdets psi SOAP-grensesnitt
HentUtdanningsprogramFraKode Returnerer et utdanningsprogram basert på utdanningsprogrammets kode SOAP-grensesnitt
HentUtdanningsprogramFraPsi Returnerer et utdanningsprogram basert på PSI (id) SOAP-grensesnitt
HentMerknadFraPsi Returnerer en merknad basert på merknadens psi SOAP-grensesnitt
HentMerknadFraKode Returnerer en merknad basert på merknadens kode SOAP-grensesnitt
HentMerkelapperFraPsi Returnerer en merkelapp basert på merkelappens psi SOAP-grensesnitt
HentMerkelapperFraKode Returnerer en merkelapp basert på merkelappens kode SOAP-grensesnitt
HentKompetansemaalFraPsi Returnerer et kompetansemål basert på kompetansemålets psi SOAP-grensesnitt
HentKompetansemaalFraKode Returnerer et kompetansemål basert på kompetansemålets kode SOAP-grensesnitt
HentFagomraadeFraPsi Returnerer et fagområde basert på kompetansemålets psi SOAP-grensesnitt
HentFagomraadeFraKode Returnerer et fagområde basert på kompetansemålets kode SOAP-grensesnitt
HentFagkategoriFraPsi Returnerer en fagkategori basert på kompetansemålets psi SOAP-grensesnitt
HentFagkategoriFraKode Returnerer en fagkategori basert på kompetansemålets kode SOAP-grensesnitt
HentOpplaeringsfagFraPsi Returnerer et opplæringsfag basert på opplæringsfagets psi SOAP-grensesnitt
HentOpplaeringsfagFraKode Returnerer et opplæringsfag basert på opplæringsfagets kode SOAP-grensesnitt
HentAarstrinmFraPsi Returnerer et årstrinn basert på årstrinnets psi SOAP-grensesnitt
HentStatusFraKode Returnerer en status basert på statusens kode SOAP-grensesnitt
HentSpraakFraKode Returnerer et språk basert på språkets kode SOAP-grensesnitt
HentFagtypeFraKode Returnerer en fagtype basert på fagtypens kode SOAP-grensesnitt
HentOpplaeringsnivaaFraKode Returnerer et opplæringsnivå basert på opplæringsnivåets kode SOAP-grensesnitt
HentKompetansemaalsettFraKode Returnerer et kompetansemålsett basert på kompetansemålsettets kode SOAP-grensesnitt
HentProgramfagFraKode Returnerer et programfag basert på programfagets kode SOAP-grensesnitt
HentHovedomraadeFraKode Returnerer et hovedområde basert på hovedområdets kode SOAP-grensesnitt
HentKarakterFraKode Returnerer en klarakter basert på karakterens kode SOAP-grensesnitt

results matching ""

    No results matching ""