Språkvalg i REST

Det er mulig å velge ut tekster på et bestemt språk ved å legge inn {?lang=xxx}. Der språket angis i henhold til ISO 639-2 standarden. http://data.udir.no/kl06/MAT1-04?lang=nno vil gi deg den gitte læreplanen med kun nynorske tekster. Dersom det ikke finnes oversettelser på dette språket vil tekstfeltene vises som tom liste.

Dersom en ikke angir noe språk vil en få ut alle tilgjengelige oversettelser for angitt element. Eks. http://data.udir.no/kl06/MAT1-03. Dersom en vil hente ut elementet på «hovedspråk», som i hovedsak variere mellom nynorsk og bokmål, setter en lang=default. Eks. http://data.udir.no/kl06/MAT1-03?lang=default vil vise MAT1-03 på nynorsk.

Url Beskrivelse Støttede formater Eksempel
data.udir.no/kl06/fagkoder{.format}{?lang=XXX} Henter ut alle fag i Grep XML (.xml), JSON (.json) http://data.udir.no/kl06/fagkoder (gir tilbake alle fagkoder i standardformat)
data.udir.no/kl06/laereplaner{.format}{?lang=XXX} Henter ut alle læreplaner i Grep XML (.xml), JSON (.json) http://data.udir.no/kl06/laereplaner (gir tilbake alle læreplaner i standardformat)
data.udir.no/kl06/utdanningsprogram{.format}{?lang=XXX} Henter ut alle utdanningsprogram i Grep XML (.xml), JSON (.json) http://data.udir.no/kl06/utdanningsprogram (gir tilbake alle utdanningsprogram i standardformat)
data.udir.no/kl06/programomraader{.format}{?lang=XXX} Henter ut alle programområder i Grep XML (.xml), JSON (.json) http://data.udir.no/kl06/programomraader (gir tilbake alle programområder i standardformat)
data.udir.no/kl06/merknader{.format}{?lang=XXX} Henter ut alle merknader i Grep XML (.xml), JSON (.json) http://data.udir.no/kl06/merknader (gir tilbake alle merknader i standardformat)
data.udir.no/kl06/merkelapper{.format}{?lang=XXX} Henter ut alle merkelapper i Grep XML (.xml), JSON (.json) http://data.udir.no/kl06/merkelapper (gir tilbake alle merkelapper i standardformat)
data.udir.no/kl06/fagomraader{.format}{?lang=XXX} Henter ut alle fagområder i Grep XML (.xml), JSON (.json) http://data.udir.no/kl06/fagomraader (gir tilbake alle fagområder i standardformat)
data.udir.no/kl06/fagkategorier{.format} Henter ut alle fagkategorier i Grep XML (.xml), JSON (.json) http://beta-data.udir.no/kl06/fagkategorier (gir tilbake alle fagkategorier i standardformat)
data.udir.no/kl06/kompetansemaal{.format}{?lang=XXX} Henter ut alle kompetansemål i Grep XML (.xml), JSON (.json) http://data.udir.no/kl06/kompetansemaal (gir tilbake alle kompetansemål i standardformat)
data.udir.no/kl06/opplaeringsfag{.format}{?lang=XXX} Henter ut alle opplæringsfag i Grep XML (.xml), JSON (.json) http://data.udir.no/kl06/opplaeringsfag (gir tilbake alle opplæringsfag i standardformat)
data.udir.no/kl06/aarstrinn{.format}{?lang=XXX} Henter ut alle årstrinn i Grep XML (.xml), JSON (.json) http://data.udir.no/kl06/aarstrinn (gir tilbake alle årstrinn i standardformat)
data.udir.no/kl06/{kode}{.format}{?lang=XXX} Henter ut et element i Grep. Foreløpig kan disse elementene hentes ut: XML (.xml), JSON (.json) http://data.udir.no/kl06/IDR1-01

results matching ""

    No results matching ""