Komme i gang

KL06 kan nås fra http://data.udir.no/kl06 og er tilgjengelig som et REST-api, et SOAP-api og et SPARQL-endepunkt.

KL06s REST-grensesnitt er løselig basert på REST-arkitekturen, og kan kanskje mer korrekt beskrives som et HTTP-api.

Hvilket endepunkt du velger å benytte avhenger av hva du er ute etter. REST-grensesnittet er enkelt å ta i bruk, kan testes i en nettleser og er det anbefalte å benytte om du ikke er avhengig av et wsdl-skjema. Om du vil bli kjent med KL06 så anbefaler vi at du starter der. Datastrukturen for REST og SOAP er identisk, så det er relativt lett å bytte mellom disse to formatene.

results matching ""

    No results matching ""