Versjon 2018/02

Brukermanual for KL06 (Grep)

Utdanningsdirektoratet tilbyr nå et sett med tjenester for å kunne hente ut oversikt over læreplaner og fagkoder fra Grep. I dette dokumentet gir vi en oppsummering av muligheter og brukseksempler for tjenestene i KL06.

Andre versjoner av dette dokumentet

Nytt i versjon 2018/02

I overgangen til versjon 2018/02 har vi valgt å beholde 2016/04 som default versjon. Det vil si, at dersom en ikke angir versjon, er det 2016/04 versjonen en treffer.

I tillegg vil RDF/Sparql-grensesnittet basere seg på innoldet i 2016/04. Det vil si at RDF/Spaql ikke vil innehold nye elemmenttyper og felt som kun ligger inne i 2018/02.

Versjon 2018/02 har introdusert gyldighet på merkelapp-koblinger. Og lagt til opplæringsnivå på fagtyper. Uten om det har vi "splittet" hjelpedatatypen som lå under Hjelpedata til å være egne elementtyper. Dette for at vi i fremtiden skal kunne utvide hver enkelt type etter behov. Les her for mer informasjon.

results matching ""

    No results matching ""