Appendix A - Endringer i datagrunnlaget

Hjelpedata

Det er gjort en del endringer i innholdet i hjelpedata i forbindelse med denne releasen. Alle hjelpedata har blitt merket med aktuell greptype, og har fått en unik kode. I denne prosessen ble det bestemt at Oppgave/Sensur skulle spittes opp i to hjepedatatyper. En for Oppgave og en for Sensur. I tillegg skulle hjelpedatatypene som var definert for spesifikke elevtype, elev eller privatist, gjøres om til en felles type som gjelde for alle elevtyper. Andre hjelpedatatyper ble omdøpt uten at eksisterende innhold ble endret eller at de ble erstattet av nye verdier.

Oppgave/Sensur

Hjelpedatatypen Oppgave/Sensur utgår. Den erstattes av to nye typer, Oppgave og Sensur.
Det samme vil gjelde for hjelpedataene av denne typen.

 • Lokal
 • Sentral

Det vil si at PSI psi.udir.no/ontologi/oppgavesensur erstattes av

 • data.udir.no/psi/ontologi/kl06/oppgave i tilfellene der verdien gjelder oppgave.
  • Verdier for denne typen er:
   • psi.udir.no/kl06/oppgave_lokal
   • psi.udir.no/kl06/oppgave_sentral
 • data.udir.no/psi/ontologi/kl06/sensur i tilfelle verdien gjelder sensur
  • Verdier for denne typen er:
   • psi.udir.no/kl06/sensur_lokal
   • psi.udir.no/kl06/sensur_sentral

Eksamensfag/Elev og Eksamensfag/Privatist

Eksamensfag/Elev og Eksamensfag/Privatist utgår. Disse erstattes av en ny type, Trekkordning
Det samme vil gjelde for alle hjelpedatatene av disse typene:

 • psi.udir.no/eksamensfag/elev/6
 • psi.udir.no/eksamensfag/elev/4
 • psi.udir.no/eksamensfag/elev/3
 • psi.udir.no/eksamensfag/elev/5
 • psi.udir.no/eksamensfag/elev/10
 • psi.udir.no/eksamensfag/elev/7
 • psi.udir.no/eksamensfag/privatist/9
 • psi.udir.no/eksamensfag/privatist/3
 • psi.udir.no/eksamensfag/privatist/4
 • psi.udir.no/eksamensfag/privatist/5
 • psi.udir.no/eksamensfag/privatist/11
 • psi.udir.no/eksamensfag/privatist/10
 • Det vil si at PSI-ene psi.udir.no/ontologi/eksamensfag_elev og psi.udir.no/ontologi/eksamensfag_privatist erstattes av nye verdier av typen data.udir.no/psi/ontologi/kl06/trekkordning. Mapping som viser hvilken ny verdi som ersatter den gamle ligger i tabellen under.
Gammel PSI Tittel Ny PSI
psi.udir.no/eksamensfag/elev/3 psi.udir.no/eksamensfag/privatist/3 Ingen eksamen psi.udir.no/kl06/trekkordning_1
psi.udir.no/eksamensfag/elev/7 psi.udir.no/eksamensfag/privatist/10 Trekkfag psi.udir.no/kl06/trekkordning_2
psi.udir.no/eksamensfag/elev/5 psi.udir.no/eksamensfag/privatist/4 Obligatorisk psi.udir.no/kl06/trekkordning_3

Hjelpedata av denne typen som ikke er med i mappingen er ikke lenger i bruk.

Eksamensordning/Elev og Eksamensordning/Privatist

Hjelpedatatypene Eksamensordning Elev og Eksamensordning Privatist utgår. Disse erstattes av en ny type, Eksamensordning.

Det samme vil gjelde for alle hjelpedataene av disse to typene:

 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/fagproeve
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/fagproeve_skriftlig
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/2
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/3
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/38
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/4
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/5
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/6
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/33
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/7
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/8
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/9
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/10
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/36
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/12
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/11
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/13
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/14
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/15
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/16
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/17
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/18
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/34
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/35
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/26
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/28
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/32
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/19
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/37
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/20
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/21
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/22
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/23
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/24
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/25
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/27
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/29
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/30
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/31
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/skriftlig_muntlig
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/svenneproeve
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/svenneproeve_skriftlig
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/41
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/39
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/40
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/3
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/1
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/fagproeve
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/fagproeve_skriftlig
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/2
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/28
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/5
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/4
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/6
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/8
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/7
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/9
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/10
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/11
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/12
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/31
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/21
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/23
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/27
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/16
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/18
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/13
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/15
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/14
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/29
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/17
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/19
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/20
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/34
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/32
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/33
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/22
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/24
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/skriftlig_muntlig
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/svenneproeve
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/svenneproeve_skriftlig
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/30
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/25
 • psi.udir.no/eksamensordning/privatist/26
 • psi.udir.no/eksamensordning/elev/skriftlig_eller_praktisk

Det vil si at PSI-ene psi.udir.no/ontologi/eksamensordning_elev og psi.udir.no/ontologi/eksamensordning_privatist erstattes av nye verdier av typen data.udir.no/psi/ontologi/kl06/eksamensordning. Mapping som viser hvilken ny verdi som ersatter den gamle ligger i tabellen under.

Gammel PSI Tittel Ny PSI
psi.udir.no/eksamensordning/elev/4 Ingen eksamen psi.udir.no/kl06/eksamensordning_1
psi.udir.no/eksamensordning/elev/10 Muntlig og praktisk psi.udir.no/kl06/eksamensordning_2
psi.udir.no/eksamensordning/elev/11 psi.udir.no/eksamensordning/privatist/7 Muntlig-praktisk psi.udir.no/kl06/eksamensordning_3
psi.udir.no/eksamensordning/elev/13 psi.udir.no/eksamensordning/privatist/9 Praktisk psi.udir.no/kl06/eksamensordning_4
psi.udir.no/eksamensordning/elev/19 psi.udir.no/eksamensordning/privatist/13 Skriftlig psi.udir.no/kl06/eksamensordning_5
psi.udir.no/eksamensordning/elev/20 Skriftlig eller muntlig psi.udir.no/kl06/eksamensordning_6
psi.udir.no/eksamensordning/elev/21 Skriftlig eller muntlig-praktisk psi.udir.no/kl06/eksamensordning_7
psi.udir.no/eksamensordning/elev/27 Skriftlig og/eller muntlig psi.udir.no/kl06/eksamensordning_8
psi.udir.no/eksamensordning/elev/37 Skriftlig + ev. muntlig psi.udir.no/kl06/eksamensordning_9
psi.udir.no/eksamensordning/elev/38 Hovedmål + ev. sidemål + ev. muntlig psi.udir.no/kl06/eksamensordning_10
psi.udir.no/eksamensordning/elev/39 Tverrfaglig praktisk psi.udir.no/kl06/eksamensordning_11
psi.udir.no/eksamensordning/elev/40 Tverrfaglig skriftlig psi.udir.no/kl06/eksamensordning_12
psi.udir.no/eksamensordning/elev/7 psi.udir.no/eksamensordning/privatist/4 Muntlig psi.udir.no/kl06/eksamensordning_13
psi.udir.no/eksamensordning/elev/fagproeve Fagprøve psi.udir.no/kl06/eksamensordning_14
psi.udir.no/eksamensordning/elev/fagproeve_skriftlig psi.udir.no/eksamensordning/privatist/fagproeve_skriftlig Fagprøve + skriftlig psi.udir.no/kl06/eksamensordning_15
psi.udir.no/eksamensordning/elev/skriftlig_muntlig psi.udir.no/eksamensordning/privatist/skriftlig_muntlig Skriftlig-muntlig psi.udir.no/kl06/eksamensordning_16
psi.udir.no/eksamensordning/elev/svenneproeve Svenneprøve psi.udir.no/kl06/eksamensordning_17
psi.udir.no/eksamensordning/elev/svenneproeve_skriftlig psi.udir.no/eksamensordning/privatist/svenneproeve_skriftlig Svenneprøve + skriftlig psi.udir.no/kl06/eksamensordning_18
psi.udir.no/eksamensordning/privatist/17 Skriftlig og muntlig psi.udir.no/kl06/eksamensordning_19
psi.udir.no/eksamensordning/privatist/19 Skriftlig og muntlig-praktisk psi.udir.no/kl06/eksamensordning_20
psi.udir.no/eksamensordning/privatist/2 Hov.mål+Sid.mål sk+muntl psi.udir.no/kl06/eksamensordning_21
psi.udir.no/eksamensordning/privatist/32 Skriftlig og tverrfaglig praktisk psi.udir.no/kl06/eksamensordning_23
psi.udir.no/eksamensordning/privatist/33 Skriftlig og tverrfaglig skriftlig psi.udir.no/kl06/eksamensordning_24
psi.udir.no/eksamensordning/privatist/34 Skriftlig og tverrfaglig muntlig-praktisk psi.udir.no/kl06/eksamensordning_25

Hjelpedata av denne typen som ikke er med i mappingen er ikke lenger i bruk.

Eksamensform (til bruk på dokumentasjon)

Vi har gått gjennom verdier for eksamensform som kan benyttes på vitnemål og kompetansebevis, slik at disse er i tråd med forskrift til opplæringsloven. Kun verdier som kan benyttes i Kunnskapsløftet er videreført, og med ny psi/URI - den gamle kunne tolkes som at verdien kun gjaldt vitnemål og ikke all dokumentasjon.

Eksamensformer som videreføres med ny PSI er vist i tabellen under.

Gammel PSI Tittel Ny PSI
psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/ingen Ingen eksamen psi.udir.no/kl06/eksamensform_1
psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/skriftlig Skriftlig psi.udir.no/kl06/eksamensform_2
psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/muntlig Muntlig psi.udir.no/kl06/eksamensform_3
psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/praktisk Praktisk psi.udir.no/kl06/eksamensform_4
psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/muntlig_praktisk Muntlig-praktisk psi.udir.no/kl06/eksamensform_5
psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/fagproeve Fagprøve psi.udir.no/kl06/eksamensform_6
psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/svenneproeve Svenneprøve psi.udir.no/kl06/eksamensform_7
psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/skriftlig_muntlig Skriftlig-muntlig psi.udir.no/kl06/eksamensform_8

Eksamensformer fra tidligere reformer som ikke lenger benyttes er vist i tabellen under. Disse eksamensformene kan ikke benyttes på dokumentasjon av fag i Kunnskapsløftet.

Gammel PSI Tittel
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/muntlig_eller_muntlig_og_praktisk Muntlig eller muntlig og praktisk
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/muntlig_eller_praktisk Muntlig eller praktisk
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/muntlig_og_praktisk Muntlig og praktisk
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/skriftlig_eller_muntlig Skriftlig eller muntlig
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/skriftlig_eller_muntlig_og_praktisk Skriftlig eller muntlig-praktisk
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/skriftlig_eller_skriftlig_og_praktisk Skriftlig eller skriftlig og praktisk
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/skriftlig_eller_tegnspraaklig Skriftlig eller tegnspråklig
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/skriftlig_og_muntlig Skriftlig og muntlig
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/skriftlig_og_muntlig_eller_muntlig Skriftlig og muntlig eller muntlig
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/skriftlig_og_muntlig_praktisk Skriftlig og muntlig-praktisk
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/skriftlig_og_praktisk Skriftlig og praktisk
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/skriftlig_og_praktisk_eller_muntlig_og_praktisk Skriftlig og praktisk eller muntlig og praktisk
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/skriftlig_og_tegnspraaklig Skriftlig og tegnspråklig
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/tegnspraaklig Tegnspråklig
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/teoretisk_og_praktisk Teoretisk og praktisk
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/tverrfaglig_muntlig_praktisk Tverrfaglig muntlig-praktisk
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/tverrfaglig_praktisk Tverrfaglig praktisk
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/tverrfaglig_skriftlig Tverrfaglig skriftlig
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/muntlig_eller_muntlig_og_praktisk Muntlig eller muntlig og praktisk
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/muntlig_eller_praktisk Muntlig eller praktisk
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/muntlig_og_praktisk Muntlig og praktisk
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/skriftlig_eller_muntlig Skriftlig eller muntlig
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/skriftlig_eller_muntlig_og_praktisk Skriftlig eller muntlig-praktisk
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/skriftlig_eller_skriftlig_og_praktisk Skriftlig eller skriftlig og praktisk
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/skriftlig_eller_tegnspraaklig Skriftlig eller tegnspråklig
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/skriftlig_og_muntlig Skriftlig og muntlig
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/skriftlig_og_muntlig_eller_muntlig Skriftlig og muntlig eller muntlig
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/skriftlig_og_praktisk Skriftlig og praktisk
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/skriftlig_og_praktisk_eller_muntlig_og_praktisk Skriftlig og praktisk eller muntlig og praktisk
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/skriftlig_og_tegnspraaklig Skriftlig og tegnspråklig
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/tegnspraaklig Tegnspråklig
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/teoretisk_og_praktisk Teoretisk og praktisk
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/tverrfaglig_muntlig_praktisk Tverrfaglig muntlig-praktisk
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/tverrfaglig_praktisk Tverrfaglig praktisk
http://psi.udir.no/eksamensform/vitnemaal/tverrfaglig_skriftlig Tverrfaglig skriftlig

Vurderingsform

Vurderingsform har endret navn til Vurderingsuttrykk. Denne endringen påvirker kun nye verdier som greptype og kode for eksisterende element.

results matching ""

  No results matching ""