SPARQL-endepunktet

I dette kapittelet vil vi gi noen tips til hvordan du kan bruke Greps SPARQL-endepunkt

  • til å skaffe deg oversikt over hvilke data som er tilgjengelig via dette grensesnittet
  • kjøre spørringer som du kan bruke videre i programmering

Vi viser også til dokumentasjonen om SPARQL på W3C sine sider.

Greps SPARQL-grensesnitt nås på endepunktet http://data.udir.no/kl06/sparql/: SPARQL-endepunktet

Forsiden til SPARQL-endepunkt med ferdig utfylt spørring: "Vis meg hvilke konsepter du har" (velg hvilket format du ønsker resultatet i, og klikk "Run Query")

Neste del gir noen tips til hvordan du kan skaffe deg oversikt over materien.

NB: SPARQL-endepunktet kan ha nedetid eller mangle data mellom kl. 19:00 og 20:30 i forbindelse med tanking av data til Virduoso-databasen

results matching ""

    No results matching ""