Endringer 201802

Generelt

Denne versjonen av KL06 inneholder mindre endringer knyttet til merkelapp-koblinger og hjelpedata. I tillegg introduserer vi nye måter å kalle de ulike versjonene på.

Versjon 201311 ble faset ut 1. januar 2018, og kan ikke lenger nås.

Kontraktsendringer

Merkelapper

  • Merkelappkoblinger er utvidet med gyldighetsperiode. Mer info finnes her.

Merknader

  • Merknadens koblinger til relaterte årstrinn og opplæringsnivå har endret type fra hjelpedataverdi til referanse. Mer info finnes her.

Hjelpedata

  • Hjelpedatatypene som tidligere lå under Hjelpedata, er nå splittet ut som egne elementtyper. Mer informasjon finnes her.

Versjonering

  • Vi tilbyr ikke versjonering på Odata og RDF/sparql