Appendix B - Endringer i SOAP-kontrakten

Endringer i datagrunnlag knyttet til tidligere versjoner er tilgjengelig her.

Oppsummering av endringer som medfører nytt versjonsnummer

Parametere som har blitt fjernet

 • nasjonalvariant i metoden Respons fra metode - HentProgramomraadeFraKode: programomraade.nasjonalvariant
 • nasjonalvariant i metoden Respons fra metode HentProgramomraadeFraPsi: programomraade.nasjonalvariant
 • greptype i metoden FinnSpraak input: hjelpedatasoekrequest.greptype
 • greptype i metoden FinnStatus input: hjelpedatasoekrequest.greptype
 • greptype i metoden FinnOpplaeringsnivaa input: hjelpedatasoekrequest.greptype
 • greptype i metoden FinnFagtype input: hjelpedatasoekrequest.greptype

Parametere som har endret type

Parameter merkelapper har endret type fra basereferanse[] til referansemedgyldighet[]

Dette gjelder på følgende steder

 • Respons fra metode HentPlanFraKode: laereplan
 • Respons fra metode HentPlanFraPsi: laereplan
 • Respons fra metode HentFagkodeFraKode: fagkode
 • Respons fra metode HentFagkodeFraPsi: fagkode
 • Respons fra metode HentOpplaeringsfagFraKode: opplaeringsfag
 • Respons fra metode HentOpplaeringsfagFraPsi: opplaeringsfag
 • Respons fra metode HentProgramomraadeFraKode: programomraade
 • Respons fra metode HentProgramomraadeFraPsi: programomraade

Parameter eksamensformpaavitnemaalet har endret type fra hjelpedataverdi til basereferanse

Dette gjelder på følgende steder

 • Respons fra metode HentFagkodeFraKode: fagkode.vurderingsordning
 • Respons fra metode HentFagkodeFraPsi: fagkode.vurderingsordning

Parameter trekkordning har endret type fra hjelpedataverdi til basereferanse

Dette gjelder på følgende steder

 • Respons fra metode HentFagkodeFraKode: fagkode.vurderingsordning
 • Respons fra metode HentFagkodeFraPsi: fagkode.vurderingsordning

Parameter typeeksamensordning har endret type fra hjelpedataverdi til basereferanse

Dette gjelder på følgende steder

 • Respons fra metode HentFagkodeFraKode: fagkode.vurderingsordning
 • Respons fra metode HentFagkodeFraPsi: fagkode.vurderingsordning

Parameter vurderingsuttrykk har endret type fra hjelpedataverdi til basereferanse

Dette gjelder på følgende steder

 • Respons fra metode HentFagkodeFraKode: fagkode.vurderingsordning
 • Respons fra metode HentFagkodeFraPsi: fagkode.vurderingsordning

Parameter opplaeringsnivaa har endret type fra hjelpedataverdi[] til referanse[]

Dette gjelder på følgende steder

 • Respons fra metode HentMerknadFraKode: merknad
 • Respons fra metode HentMerknadFraPsi: merknad

Parameter relaterteaarstrinn har endret type fra hjelpedataverdi[] til referanse[]

Dette gjelder på følgende steder

 • Respons fra metode HentMerknadFraKode: merknad
 • Respons fra metode HentMerknadFraPsi: merknad

Parameter tilknyttedefag har endret type fra referanse[] til referansemedgyldighet[]

Dette gjelder på følgende steder

 • Respons fra metode HentMerkelappFraKode: merkelapp
 • Respons fra metode HentMerkelappFraPsi: merkelapp

Parameter tilknyttedelaereplaner har endret type fra referanse[] til referansemedgyldighet[]

Dette gjelder på følgende steder

 • Respons fra metode HentMerkelappFraKode: merkelapp
 • Respons fra metode HentMerkelappFraPsi: merkelapp

Parameter tilknyttedeprogramomraader har endret type fra referanse[] til referansemedgyldighet[]

Dette gjelder på følgende steder

 • Respons fra metode HentMerkelappFraKode: merkelapp
 • Respons fra metode HentMerkelappFraPsi: merkelapp

Parameter treff har endret type fra aarstrinn[] til aarstrinnsoekeresultat[]

Parameter Respons fra metode FinnAarstrinn: aarstrinnsøkrespons.treff har endret type fra aarstrinn[] til aarstrinnsoekeresultat[]


Parameter treff har endret type fra hjelpedatasoekeresultat[] til spraaksoekeresultat[]

Parameter Respons fra metode FinnSpraak: spraaksoekrespons.treff har endret type fra hjelpedatasoekeresultat[] til spraaksoekeresultat[]


Parameter treff har endret type fra hjelpedatasoekeresultat[] til statussoekeresultat[]

Parameter Respons fra metode FinnStatus: statussoekrespons.treff har endret type fra hjelpedatasoekeresultat[] til statussoekeresultat[]


Parameter treff har endret type fra hjelpedatasoekeresultat[] til opplaeringsnivaasoekeresultat[]

Parameter Respons fra metode FinnOpplaeringsnivaa: opplaeringsnivaasoekrespons.treff har endret type fra hjelpedatasoekeresultat[] til opplaeringsnivaasoekeresultat[]


Parameter treff har endret type fra hjelpedatasoekeresultat[] til fagtypesoekeresultat[]

Parameter Respons fra metode FinnFagtype: fagtypesoekrespons.treff har endret type fra hjelpedatasoekeresultat[] til fagtypesoekeresultat[]


Oppsummering av endringer som ikke bryter kontrakten

Metoder som har blitt lagt til

 • FinnEksamensformer
 • HentEksamensformFraKode
 • FinnEksamensordninger
 • HentEksamensordningFraKode
 • FinnTrekkordninger
 • HentTrekkordningFraKode
 • FinnVurderingsuttrykk
 • HentVurderingsuttrykkFraKode

Parametere som har blitt lagt til

 • id av typen String i metoden Respons fra metode HentSpraakFraKode: språk.id
 • id av typen String i metoden Respons fra metode HentStatusFraKode: status.id
 • id av typen String i metoden Respons fra metode HentOpplaeringsnivaaFraKode: opplaeringsnivaa.id
 • id av typen String i metoden Respons fra metode HentFagtypeFraKode: fagtype.id
 • opplaeringsnivaa av typen basereferanse i metoden Respons fra metode HentFagtypeFraKode: fagtype.opplaeringsnivaa
 • kortform av typen spraakversjonert[] i metoden Respons fra metode HentFagtypeFraKode: fagtype.kortform