Spesialspørringer

Url Beskrivelse Støttede formater Eksempel
data.udir.no/kl06/{kode}/programomraader{.format} Henter ut alle programområder for et fag XML (.xml), JSON (.json) http://data.udir.no/kl06/AMB2002/programomraader.json
data.udir.no/kl06/{kode}/programomraader{.format} Henter ut alle programområder for et opplæringsfag XML (.xml), JSON (.json) http://data.udir.no/kl06/AMB2Z02/programomraader.json
data.udir.no/kl06/{kode}/laereplaner{.format} Henter ut alle læreplaner for et programområde XML (.xml), JSON (.json) http://data.udir.no/kl06/DHTRB3----/laereplaner.json
data.udir.no/kl06/{kode}/opplaeringsfag?fagtype=fagtype_felles_programfag{.format} Hent alle opplæringsfag for prograomområde med presisering av fagtype XML (.xml), JSON (.json) http://data.udir.no/kl06/DHTRB3----/opplaeringsfag?fagype=fagtype_felles_programfag&format=json
data.udir.no/kl06/{kode}/opplaeringsfag? fagtype=fagtype_felles_programfag{.format} Hent alle opplæringsfag for fag med presisering av fagtype XML (.xml), JSON (.json) http://data.udir.no/kl06/AMB2002/opplaeringsfag?fagtype=fagtype_felles_programfag&format=json
data.udir.no/kl06/{kode}/fagkoder? fagtype=fagtype_fellesfag{.format} Hent alle fagkoder for programområde med presisering av fagtype XML (.xml), JSON (.json) http://data.udir.no/kl06/BABAT1----/fagkoder?fagtype=fagtype_fellesfag&format=json
data.udir.no/kl06/laereplan/diffkompetansemaal/{kodeA}/{kodeB}.{format} Hent forskjeller i kompetansemål og felles kompetansemål for læreplan A og B XML (.xml), JSON (.json) http://data.udir.no/kl06/laereplan/diffkompetansemaal/MAT1-03/MAT1-04.json
data.udir.no/kl06/endringer.{format} Hent liste over siste publiserte endringer XML (.xml), JSON (.json), HTML (.html) http://data.udir.no/kl06/endringer.json

results matching ""

    No results matching ""